ПоПоТам е потребителска база данни, която помага на активните родители да изберат събитие за своето бебе, малко или пораснало дете. В ПоПоТам водещи сте Вие и Вашите желания.

ПоПоТам не е рекламен сайт, тук събитията не са подредени от редактор, а по автоматичен начин – по дата, азбучен ред или категория. Плурализмът е в основата на добрата информираност. ПоПоТам не прави подбор, а информира в съответствие с Вашите нужди. ПоПоТам поставя акцент върху безплатните събития, защото вярва, че образованието и социализирането на децата не би трябвало да е финансов въпрос.

ПоПоТам все още е само в София и Пловдив, но иска да бъде във всеки български град, защото знае, че навсякъде децата непрестанно търсят нови начини да учат и да играят. И знае, че на всяко място има хора, които искат да радват децата.

Затова ПоПоТам е най-добрият помощник на мама и татко, баба и дядо и, да не забравим, лелите, вуйчовците, чичовците и всички постоянно или временно изпълняващи длъжността родител – за събота и неделя, за празниците или за всеки най-обикновен ден.

Мая Вълова – главен редактор
editor@popotam.bg

Лина Великова – събития
info@popotam.bg

Яна Цанева – реклама и дизайн
advertise@popotam.bg

ПУБЛИКАЦИИ

ПоПоТам публикува и материали на външни автори. Ако искате ваш текст да бъде публикуван на сайта ни, изпратете го на имейла на главния редактор. Темите, по които текстове са добре дошли, са: забавления и обучение на деца, детска психология (вкл. социална), детски игри, ателиета, текстове и пр. Не приемаме текстове, които съдържат „скрита“ реклама, които са обидни или дискриминативни. Публикуването на текстове не се заплаща в никаква посока. ПоПоТам си запазва правото да оттегли всеки текст при възникване на съмнения в нарушаване на етичните норми или авторските права.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

При използване на този сайт, моля да имате предвид следното:

ПоПоТам е потребителска база данни, съдържаща информация за събития, организирани в България, предназначени за деца до 12-годишна възраст. Той се основава на визуална и словесна информация, събрана от уебсайтовете на организаторите на тези събития, както и на изпратени от тях до нас материали.

ПоПоТам и неговото съдържание се публикуват за Ваше удобство и са предназначени изключително за лична и некомерсиална употреба.  ПоПоТам не събира такси за публикуване на информация за събития, нито за тяхното подреждане в базата си данни, което става изцяло по автоматизиран път. Публикуват се всички събития, за които е получена информация и които отговарят на определението „събитие за деца“, не създават подозрения за неморалност и се организират на територията на българските градове и села.

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на този сайт, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите своевременно.

ПоПоТам не отговаря за достоверността, пълнотата и актуалността на подадената информация, за технически грешки в описанието на събитията, както и за липсата на билети за дадено събитие. ПоПоТам използва визуална информация, която е предоставена доброволно за публикуване от организаторите на събитията или от източници на свободно съдържание.

ПоПоТам публикува и авторски материали, които са защитени по Закона за авторското право и сродните му права. Всички те са в раздел „Полезно“ и/или подразделите „Сезонни“ и „Четива“. ПоПоТам може да публикува и авторски изображения, които биват изрично посочвани като такива. Ползването и препечатването на авторските материали от ПоПоТам трябва да става с изричното посочване на източника и коректния адрес на публикацията.

Изпращайки материали до нашите електронни пощи, Вие приемате следните условия:

1. Материалите да не съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

2. Да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всеки злонамерен софтуер, преди да изпратите материалите;

3. Да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили.

4. Комисията за защита от дискриминация може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни.

Посещавайки уебсайта ПоПоТам, Вие приемате, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте ПоПоТам.